Syrjäytymässä olevien nuorten auttaminen

Järvenpään Kehäkarhut ry tekee jatkuvaa yhteistyötä Järvenpään sosiaalitoimen ja Keski-Uudenmaan poliisin kanssa. Seura pyrkii valmentamaan nuori harjoittelijoitaan kokonaisvaltaisesti. Kokonaisvaltainen harjoittelu sisältää fyysisen harjoittelun lisänä yhteisöllisten arvojen mieltämisen osana harjoituskokonaisuutta. Mielestämme urheilija on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus.

Seuramme puuttuu harjoittelijoidemme käytöshäiriöihin, häiriökäyttäytymisiin ja rikkeisiin. Käytössämme on säännöt, joita kaikkien on noudatettava.

Järvenpään Kehäkarhut on mahdollistanut historiansa aikana usealle nuorelle mahdollisuuden kiinnittyä urheilun kautta yhteiskuntaan. Yhteistyötä näiden nuorten kanssa on tehty ja tehdään edelleen hyvin kokonaisvaltaisesti yhdessä eri viranomaisten kanssa.

Järvenpään sosiaalitoimiston kautta harjoitteluun mukaan tulleista nuorista useat ovat löytäneet uuden elämänlangan kamppailu-urheilun myötä ja kasvaneet yhteiskuntakelpoisiksi veronmaksajiksi.

Työ apua tarvitsevien nuorten kanssa on haastavaa mutta hyvin antoisaa. Seura panostaa tämän työhön joka vuosi myös budjetistaan merkittävän panostuksen.

Seuramme on palkittu ja huomioitu vuosien varrella useilla tunnustuksilla urheiluseuran sosiaalisen vastuun kantamisen vastuunotolla. Tärkeintä kuitenkin on ollut nähdä entinen "ongelmanuori" yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä.

Lisätietoja saa Juha Sauramalta info@kehakarhut.fi tai junioriryhmän vastuuvalmentajalta Mikko Koivu-Jolma mikko.koivu-jolma@tietovipu.fi