Järvenpään Kehäkarhut Ry

Järvenpään Kehäkarhut ry perustettiin 13.2 1996 kamppailulajien erikoisseuraksi.

Järvenpään Kehäkarhuissa Hyve -kasvatusta 2010

Alueen suurin kamppailu-urheiluseura Järvenpään Kehäkarhut ry aloitti vuoden kestävän Hyve -projektin. Projektin aikana seura esittelee jäsenistölleen 52 hyvettä - hyve vuoden jokaiselle viikolle. Jokainen uusi hyve esitellään jäsenistölle kerran viikossa perjantaisin ja kyseinen hyve on voimassa koko seuraavan harjoitusviikon.

Hyve -viikon tarkoituksena on jakaa hyveen mukaista käytöstä jäsenistölle. Hyveen mukaisen käytöksen toivotaan siirtyvän jäsenten myötä myös heidän siviilielämäänsä.

Jokaisen viikon Hyve esitellään seuran ilmoitustaululla omalla siihen varatulla paikallaan sekä siitä tiedotetaan harjoituksissa harrastajille sekä kilpailijoille. Hyveistä keskustellaan myös jäsenten kanssa, erityisesti lasten ja nuorten harjoitusryhmissä.

Hyveitä ovat mm. ahkeruus, anteeksiantavaisuus, auttamishalu, itsehillintä, joustavuus, lempeys, rakkaus, luottamuksenarvoisuus, maltillisuus, uskollisuus, välittäminen, ymmärtäväisyys, ystävällisyys, jne.

Hyve -projektin tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä, mutta sen merkitys on myös yhteiskunnallinen. Järvenpään Kehäkarhut ry on koko historiansa ajan tehnyt erilaisia yhteiskunnallisia projekteja, joita on mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisy hankkeet, koulukiusaamisen ehkäisy hanke (2006 - 2009) sekä seura on kustantanut mm. ajokortteja, harjoitusvarusteita, yms. vähävaraisille nuorille.

Koulukiusaamattomuus

Järvenpään Kehäkarhut ry:n jäsenet sitoutuvat koulukiusaamattomuuteen.

Toiminta

Seuran harjoitussalilla on noin 60 ohjattua harjoitustuntia viikoittain. Seura pystyy järjestämään kaksi peruskurssia lajissa vuoden aikana.

Järvenpään Kehäkarhut ry on tehnyt koko historiansa ajan erityishankkeita mm. Järvenpään kaupungin kanssa. Kamppailulajien parista on saatu nuorten negatiivista energiaa ja pahoinvointia käännetyksi myönteisempiin tavoitteisiin. Hankkeissa on pyritty olemaan nuorten tukena myös koulun käynnissä ja muussa vapaa-ajassa. Huonossa taloudellisessa asemassa oleville nuorille on järjestetty taloudellista apua harrastuksessa ja osin muutenkin. Näistä erityishankkeista seura on rikastunut usealla Suomen mestaruus mitalilla, joita nämä nuoret ovat saavuttaneet. Tästä työstä lasten ja nuorten hyväksi seura on saanut useita palkintoja ja tunnustuksia.

Järvenpään Kehäkarhuissa toimii oma itsenäinen kilpailuiden järjestämiseen kouluttautunut henkilöstö.

Järvenpään Kehäkarhut ry ei tavoittele voittoa, vaan varat käytetään täysimääräisesti seuran toimintaan.

Järvenpään Kehäkarhut ry on hyvin koulutusmyönteinen järjestö, josta kertoo jo sisäinen Valmentaja-Akatemia. Koulutukseen budjetoidaan vuosittain merkittävä määrä varoja. Koulutuksesta saatu hyöty kanavoituu suoraan harrastajien hyväksi valmennuksen monipuolisuuden myötä.

Järvenpään Kehäkarhut ry on Työväen Urheiluliiton (TUL) jäsenseura.

Toiminta periaatteet:

Seuran ohjelmaan suunniteltiin jo alun perin useita lajeja saman katon alle mutta lajeja yhdistävänä tekijänä on kamppailulajit, jossa eri lajit tukevat toisiaan. Laatua on haettu eri osatekijöistä:

- toimintaa täytyy olla paljon

- harjoitusten on oltava aina ohjattuja, jotta ne ovat turvallisia, tehokkaita ja tarkoitustaan vastaavia

- ohjaamisen ja valmentamisen on oltava mahdollisimman ammattimaista ja osaavaa

- kaiken toiminnan oltava myös sosiaalisesti hyvää ja sitoumukset sekä hallinto on hoidettava esimerkillisesti

Periaatteet ovat onnistuneet hyvin ja niitä on noudatettu myös käytännössä, koska harrastajamäärät ovat kasvaneet joka vuosi. Tällä hetkellä Järvenpään Kehäkarhuissa on noin 400 - 470 harrastajaa, joista pieni osa kilpailee aktiivisesti.

Lajit

Seuran lajivalikoimaan kuuluvat perinteinen olympiatyylin Nyrkkeily, Kuntonyrkkeily, Potkunyrkkeily eli Kickboxing, Krav Maga, Street Combatives, kyusho jutsu eli hermopistekamppailu, kahvakuula ja Brasilialainen ju-jutsu.

Jaokset ja hallinto

Järvenpään Kehäkarhuilla on omat jaoksensa tuomareille, valmentajille ja järjestyksenvalvojille. Nämä toiminnot tukevat seuran urheilutoimintaa ja seurassa vapaaehtoistyötä tekeviä henkilöitä. Tuomarijaoksessa toimii kansainvälisen tason kamppailulajituomareita. Seuran hallinnossa eri jaoksista on pysyväisjäsen hallituksessa. Eri lajien lajivastaavat vastaavat lajinsa harjoittelusta.

Valmennus

Pätevä valmennus ja ohjaus ovat Kehäkarhujen koko toiminnan perusta. Tällä hetkellä seuran toiminnassa on mukana 40 eri lajien valmentajaa. Joukossa on myös liikunta- ja terveysalan ammattitutkinnon suorittaneita henkilöitä. Kaikki valmentajat ovat lajiliittonsa kouluttamia, sekä useat ovat saaneet myös SLU:n (Suomen liikunta ja urheilu) eri asteisia koulutuksia. Jokaisella lajilla on oma lajivastaava, joka koordinoi lajiaan yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

Valmentaja-akatemia

Järvenpään Kehäkarhut ry:ssä toimii sisäinen valmentajien koulutus- ja koordinointijärjestelmä Valmentaja - akatemia. Valmentaja - akatemia kouluttaa kamppailuvalmentajan I-tason valmentajia SLU:n (Suomen liikunta ja urheilu) VOK- valmentaja- ja ohjaajakoulutus standardin mukaisen opetussuunnitelman mukaan. Valmentaja - akatemia järjestää myös valmennuksen erikoisluentoja, ja seuraa valmennuksen uusia linjoja sekä suuntauksia tarkasti. Akatemian järjestämät koulutukset ovat avoimia kaikkien seurojen valmentajille tai valmentajiksi aikoville. Valmentaja - akatemian järjestämät koulutus tilaisuudet ovat hyvin tasokkaita ja suosittuja.

Harrastajat

Suurin osa seuran harrastajista osallistuvat kuntonyrkkeilyn, potkunyrkkeilyn, Street Combativesin ja krav magan harjoituksiin. Näiden lajien osuus harrastajista on noin 95 %. Naisten osuus harrastajista on kasvanut seuran toiminnan aikana voimakkaasti. Tällä hetkellä naisharrastajien osuus on noin 50 %. Naisia on myös kilpaottelijoissa runsaasti ja heidän menestyksensä on ollut ensiluokkaista.

Nuorten alle 18- vuotiaiden osuus harjoittelijoista on tällä hetkellä 60 %. Pääosa harjoittelijoista asuu Järvenpäässä, mutta seura on keski-uusimaalainen. Neljäsosa harrastajista asuu Keravalla tai Tuusulassa. Loput viisi prosenttia tulevat Vantaalta, Hyvinkäältä, Nurmijärveltä ja Helsingistä.

Kolmannes seuran harjoittelijoista harrastaa useaa lajia samaan aikaan. Tätä on kannustettu maksupolitiikalla niin, että yhdellä maksulla voi osallistua kaikkien lajien harjoitteluun, kunhan peruskurssit on suoritettu ja ikä ja muut lajivaatimukset täyttyvät.

Seuran parissa on myös useita kokonaisia perheitä.

Kilpailutoiminta

Kilpailutoiminta on erottamaton osa urheiluseuraa, vaikka painopiste onkin korkeatasoisessa harrastustoiminnassa. Järvenpään Kehäkarhuissa toimii oma erillinen kilpaharjoitusryhmä, johon valmentajat esittävät ahkerimpia, lahjakkaimpia ja muuten sopivia urheilijoita. Tällä hetkellä kilparyhmässä harjoittelee 20 urheilijaa. Kilparyhmän urheilijat sitoutuvat tiettyihin harjoitussuunnitelmiin ja seura sitoutuu tarjoamaan puitteet kehitykselle.

Yhteenlaskettuna Järvenpään Kehäkarhujen urheilijat ovat 2000 -luvulla saavuttaneet yli 200 SM-, EM- ja MM- mitalia!

Potkunyrkkeilyn ammattilaisten Euroopan mestari sekä amatöörien Maailman mestari Jukka Saarinen on seuramme jäsen. Maamme toistaiseksi ainoa naisnyrkkeilyn MM mitalisti Hanne Mäkinen (Barbados 2010) on seuramme jäsen ja kasvatti.

Järvenpään Kehäkarhut toimii myös aktiivisena kilpailuiden järjestäjänä. Seura järjestää vuosittain kilpailut Järvenpään liikuntahalilla. Lisäksi seura on järjestänyt joka vuosi useita kansallisia salikilpailuita harjoitussalillaan.

Järvenpään Kehäkarhut on järjestänyt mm. potkunyrkkeilyn Suomen mestaruus kilpailut vuosina 2000, 2001, 2002 ja 2003, potkunyrkkeilyn Pohjoismaiden mestaruus kilpailut vuonna 2002, potkunyrkkeilyn Järvenpää open- turnauksen viisi kertaa peräkkäin 2000- luvulla, potkunyrkkeilyn ammattilaistapahtuman kickboxing night illan säännöllisesti vuodesta 1999, potkunyrkkeilyn K- 1 raskaan sarjan SM- ottelun vuonna 2003, nyrkkeilyn Järvenpää open kilpailut, nyrkkeilyn maaottelun Suomi-Viro vuonna 2000, nyrkkeilyn eteläisen alueen mestaruus kilpailut useana vuonna, vapaaottelun Extrime Fight kilpailut kahdesti vuosina 2001 ja 2002, shootfighting Suomen mestaruus kilpailut vuosina 2001 ja 2002. Seura järjesti jo vuonna 1997 vapaaottelukilpailut Järvenpäässä.

Toimisto

Seuran toimisto on auki epäsäännöllisesti iltaisin. Ajoita silloin harjoitusmaksujen maksaminen, lajipassien kirjoittamiset, yms. sekä varusteostot.