Salilla pidetään Brazilian jiu-jitsun leiri salillammesunnuntaina 6.11.2022 klo 12 – 15.30. Valmentajana Sebastian Sonntag. Huom. 1,5h no-Gi ja 1,5h with Gi. Tervetuloa!