Valmentaja - akatemia

Järvenpään Kehäkarhut ry:n Valmentaja - akatemia on seuran sisäinen koulutus-, koordinointi ja tukijärjestelmä.

Akatemian tehtäviä

1. Valmentajien rekrytointi seuran sisältä

Henkisiltä ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan sopivien vanhojen harjoittelijoiden rekrytointi lajinsa valmennustehtäviin.

2. Valmentajien I- ja II- tason sekä III- tason koulutuksien järjestäminen sekä toteuttaminen

Akatemia järjestää ja toteuttaa seuran sisällä lajiliittonsa standardoiman I- ja II- sekä III- tason valmentajakoulutuksen. Koulutuksesta vastaavat seuran omat siihen tehtävään pätevöityneet valmentajat sekä ulkopuoliset kouluttajat.

3.Akatemia koordinoi ja tiedottaa seuran valmentajia SLU:n (Suomen Liikunta ja Urheilu) sekä lajiliittonsa III- tason valtakunnallisista ja alueellisista koulutuksista.

Valmentajan ammattitutkinnon VAT ja valmentajan erikoisammattitutkinnon VEAT koulutuksista koordinoidaan myös akatemian valmentajia.

4. Valmentajien oman lajiliitonsa koulutuksien koordinointi

Akatemia koordinoi lajiliittojen ohjaaja- ja valmentajakoulutuksia seuran eri lajien valmentajille. Näitä ovat mm. uusien ohjaajien lajiliittojen ohjaajakoulutukset sekä vanhojen valmentajien ohjaajan jatkokoulutukset.

5. Valmentajien erikoiskoulutuksien järjestäminen

Akatemia järjestää kaikkien eri lajien yhteisiä erikoiskoulutuksia, joita ovat mm. psyykkinen valmennus, ravintovalmennus, lasten- ja nuorten valmennus, kestävyyden, nopeuden, voiman erikoisvalmennus, jne.

6. Valmentajien toimintaolosuhteiden kehittäminen seuran sisällä

Akatemia kehittää valmennuksen olosuhteita seuran sisällä.

7. Tiedottaminen

Akatemia tiedottaa valmentajia erillisillä tiedotteilla kulloiseenkin asiaan liittyen.

8. Valmentajien hyvinvointi, opastaminen ja viihtyminen

Akatemia ajaa seurassa valmentajien hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja motivointiin tähtäävää toimintaa. Akatemia auttaa ja opastaa kaikkia seuran valmentajia myös muissakin asioissa.

9. Valmentajien statusarvo sekä arvostus

Akatemia nostaa seuran valmentajien statusarvoa ja arvostusta. Akatemian tarjoamat koulutukset lisäävät valmentajien ammattitaitoa ja sen kautta arvostusta.

10. Akatemian työryhmä

Toiminnanjohtaja Juha Saurama, Tero Puukko ja valmentaja Vesa Sillanpää.